32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
پنجشنبه 02 بهمن 1399
EN

ارتباط مستقیم با کارمندان

نظرسنجی

Enter Title

 

ساعات کاری مدیریت حج وزیارت استان

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 14:30

روز پنجشنبه از ساعت 7:30 لغایت 13:30 درب اتاق کارکنان در اوقات نماز 20دقیقه بسته می باشد.