32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
پنجشنبه 02 بهمن 1399
EN

واحد بازرسی ورسیدگی به شکایات استان البرز


همشهریان و زائرین ولایتمدار استان البرز برای بهبود روند خدمات رسانی در حوزه حج وزیارت درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد،  انتقاد و یا شکایت احتمالی با شماره تلفن 32543040  تماس حاصل فرمایند  

همچنین می توانید درخواستها و پیشنهادات کتبی خود را به آدرس الکترونیکی Hajkaraj@gmail.com ارسال فرمائید.

نظرسنجی