32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
شنبه 28 مهر 1397
EN

واحد بازرسی ورسیدگی به شکایات استان البرز


همشهریان و زائرین ولایتمدار استان البرز برای بهبود روند خدمات رسانی در حوزه حج وزیارت درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد و یا شکایت احتمالی
با شماره تلفن 32543040  تماس حاصل فرمایند  

نظرسنجی