پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

Text/HTML

سامد چیست ؟


رويكرد مردمي دولت خدمتگزار نهم و اهتمام آن به حل مشكلات مردم، موجب گرديد حجم انبوهي از شكايات و مطالبات و مشكلات حل نشده مردم در قالب درخواست ، شكايات ، پيشنهادات و غيره به سوي خادمان ملت روانه گردد، اين نگرش و در پي آن حركت بزرگ و انقلابي سفرهاي استاني دولت به اقصي نقاط كشور و برقرار شدن ارتباط نزديك با مردم، عزم دولت را در پيگيري سريع و به موقع دو چندان نمود.

 

سامد : سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت.

شماره تلفن ۱۱۱ : اين سرشماره به عنوان يكي از كانالهاي ارتباطي با سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت در نظر گرفته شده است به نحوي كه از هر نقطه از كشور كه با اين شماره تماس گرفته شود به طور خودكار با سايت پاسخگويي سامد استان مربوطه تماس برقرار مي گردد.