دوشنبه 16 تیر 1399
EN

اطلاعیه ثبت نام عمره مفرده

ثبت نام تشرف به عمره مفرده در بانکهای عامل تا اطلاع ثانوی متوقف میباشد .

همچنین اعزام زائران عمره مفرده به سرزمین وحی متوقف گردیده است.

نظرسنجی