مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 15 مرداد 1393

اردوی آموزش زائرین حج 93 استان البرز

اردوی زائران حج 93 استان البرزدر مورخه 93/05/24 روز جمعه در محل اردوگاه امام علی (ع) برگزار میگردد.

اردوی حج عبارت است از اجرای عملی مناسک عمره وحج وتمتع توسط زائر وراهنمایی روحانی ومدیر کاروان وهمچنین تجربه حضور در شرایط وفضای مجازی، تشبیهی مسجد الحرام ،مسعی ،عرفات ومنی ونیزارائه آموزش های تئوری همچون باید ها ونباید ها در حج،بهداشت وامنیت درسفرحج توسط اساتید متخصص، در محیطی فارغ از دغدغه های روز مره کار وزندگی میباشد.

کمیته ها ومسئولین اجرایی مراسم:

1-رئیس کمینه وبرنامه ریزی:                سید مرتض حسینی

2-دبیر هماهنگ کننده:                       ابوطالب شفیعیان

3-رئیس کمیته اجرایی مراسم :           محمد عابدینی

4-رئیس کمیته پشتیبانی وتدارکات :     محمد آقاشریفی

5-رئیس کمیته خمل ونقل وتشریفات:   جلال علافی

6-رئیس روابط عمومی:                      علی قدوسی

7-رئیس کمیته آموزش:                      سعید اسکندری

8-رئیس کمیته بهداشت:                   دکتر علی ترابی

9_رئیس کمیته خیام ومحوطه سازی:   حسین طاهریان

10-نظارت وبازرسی:                         محمد توحیدیان