مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 30 دی 1397

برگزاری شورای عالی حج و زیارت
جلسه شورای عالی حج و زیارت عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.