32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
پنجشنبه 09 بهمن 1399
EN

نشانی و شماره تماس

نشانی و شماره تماس حج و زیارت استان البرز


شماره هاي تماس اداره : 4-32559171                      

نمابر :32559170

آدرس : كرج - ميدان نبوت - خيابان حج - نبش اوج - مديريت حج و زيارت استان البرز

کد پستی : 3149811511

 


نظرسنجی