شنبه 05 مهر 1399
EN

نظرسنجی

تدوین خط مشی مدیریت سبز

مدیریت حج وزیارت استان وفق بند”ز”ماده36 برنامه ششم توسعه، خود را نسبت به مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی و همسویی با سیاستهای کلان ملی متعهد می داند و در همین راستا نظام مدیریت سبز را در 9 بخش(انرژی و هوا) از طریق توانمندسازی منابع انسانی خود در دستور کار قرار داده است.
بدین منظور این مدیریت کارگروهی آموزش دیده و هدف مند برای دستیابی به موارد ذیل تشکیل داده است و از به روز بودن توانایی های آنان اطمینان دارد:
1- شناسایی فرصت های قابل بهبود در بندهای 9گانه مدیریت سبز
2- تحلیل و تعیین فرصتهای کاهش هزینه های احتمالی در بند یک
3- تدوین پروژه های بهبود و ایجاد زیر ساختهای فنی، مهندسی و مدیریتی برای جاری نمودن پروژه ها
4- اولویت بندی و تأمین منابع
5- گزارش دهی از پیشرفت و نتایج کسب شده به ساختار و سیستم مرتبط

مدیریت حج و زیارت استان البرز خود را نسبت به بندهای 5گانه متعهد و مسئول می داند و مسیر دستیابی به آن را از طریق همکاران و مدیرین و آگاه سازی ارباب رجوع محترم میسر می داند.
یدا... حسنی طالش امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آرشیو اخبار