شنبه 16 اسفند 1399
EN

نظرسنجی

لیست داروهای ممنوع الورود به عربستان

لیست داروهای ممنوع الورود به عربستان

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت در مورد اعزام افرادي كه انواع مواد مخدر را حتي به صورت تفنني مصرف مي كنند، گفت: افرادي كه اعتياد آنها محرز باشد از ليست اعزام حذف مي شوند، چرا كه حتي امكان همراه داشتن مواد جايگزين براي ترك مانند شربت ترياك يا متادون نيز فراهم نيست و در عين حال اين افراد مستطيع محسوب نمي شوند.

وي گفت: در عين حال طبق قوانين كشور عربستان ورود يكسري دارو از انواع آرام بخش ها،خواب آورها و كدئينه ها به اين كشور ممنوع بوده و در صورت كشف از زائر مجازات زنداني دارد.رئيس مركز پزشكي حج و زيارت ليست 57 قلم از داروهايي كه زائران بايد از همراه داشتن آن خودداري كنند را به شرح زير اعلام كرد:

ردیف

نام دارو به فارسی

نام دارو به انگلیسی

1

كلروپرومازين 100 ميلي

CHLORPROMAZNINE100M

2

پروفنازين

PERPHENAZINE 2MG

3

تيرودازين

THIORIDAZINE 25MG

4

تري فلوتوپرازين

TRIFLUOPERAZINE 1MG

5

تري هگزوفينيدل

TRIHEXYPHENIDYL

6

الپرازولام

ALPRAZOLAM .5MG TAB

7

آمي تريپ تيلين

AMITIPTYLINE25MG TAB

8

بي پريدين

BIPERIDEN HCL2MG TAB

9

بي پريدين لاكتات

BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP

10

بوس پريون

BUSPIRONE 5MG TAB

11

كاربامازيفين

CARBAMAZEPINE 200MG TAB

12

كلرورديرفوكسيدي

CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB

13

كلروپرومايزين

CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB TABLET

14

سيتالوپرام

CITALPRAM HBR 29MG FC TAB FC TAB

15

سيتيكلولين سديم

CITICOLINE SODIUM 250 MG/2ML AMP

16

كلروپرومايزين

CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABLET

17

كلورونازپام

CLONAZEPAM 1MG TAB

18

ديازپام

DIAZEPAM 10NM/2ML AMP

19

ديازپام

DIAZEPAM 5MG TAB

20

اتوكسيد

ETHOSUXUMIDE 250MG CAP

21

فلوكسيتين

FLUOXETINE HCL 20MG CAP

22

هالوپريدول

HALOPERIDOL 0.5MG TAB

23

هالوپردول

HALOPERIDOL 5MG TAB

24

هالوپريدول

HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP

25

ايمي پرامين

IMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABELT

26

لوودوپا

LEVODOPA-C 100 TABLET

27

لوودوپا

LEVODOPA-C FORTE 250 TAB TABLET

28

ليدوكائين

LIDOCAINE HCL 2% 50ML VIAL VIAL

29

ليدوكائين

LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP AMP

30

ليدوكائين

LIDOCAINE HCL 5% DEXTROSE 7.5% AMP

31

ليتيوم كربنات

LITHIUM CARBONATE 300MG TAB TABLET

32

لورازپام

LORAZEPAM 1MG TAB TABLET

33

متادون

METHADONE 5MG TAB TABLET

34

مرفين سولفات

MORPHINE SULFATE 10MG/1ML AMP AMP

35

نالوكسان

NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP AMP

36

نئوستيگيمين

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP AMP

37

نورتريپ تيلين

NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB TABLET

38

اكسازيپام

OXAZEPAM 10MG TAB TABLET

39

پرفنازين

PERPHEN      ZINE 5MG/1ML AMP AMP

40

پيتيدين

PETHIDINE HCL 100MG/2ML AMP AMP

41

پتيدين

PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP AMP

42

فنوباربيتال

PHENOBARBITAL 100MG TAB TABLET

43

فنوباربيتال

PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP AMP

44

فني توئين كامپوند

PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET

45

فني توئين سديم

PHENYTOIN SODIUM 100 MG CAP CAP

46

فني توئين سديم 250 ميلي

PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP AMP

47

ريسپريدون 2 ميلي-قرص

RISPERIDONE 2MG TAB TABLET

48

تول ترودين – قرص

TOLTERODINE 1MG TAB TABLET

49

ترامادول – 50 ميلي

TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP Amp

50

تري فلوئورپرازين - آمپول

TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP AMP

51

والپرات سديم

VALPROATE SODIUM 200MG TAB TABLET

52

سرترالين–50 ميلي – قرص

SERTRALINE HCL 50MG TAB TABLET

53

الانزاپين – قرص

OLANZAPINE 5 MG TAB TABLET

54

زول پرست (ژوليديم)

ZOLPIREST 5MG TABLET

55

تيكلوپيدين

TICLOPIDINE 250 MG TABLET

56

پيراستام – 800 ميلي

PERACETAM 800 MG TAB TABLET

57

ميدازولام - آمپول

 

یدا... حسنی طالش امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.