پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

اهداف مدیریت سبز

Text/HTML

 

 

اهداف مدیریت سبز

اجرای ماده  190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه

 

 

 • صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی
 •  
 • اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع
 •  
 • حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
 •  
 • اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست ( مانند اصلاح ساختار مصرف )
 •  
 • استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز
 •  
 • اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
 •  
 • اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
 •  
 • ارتقاء بهره وری دستگاهها و شرکت های دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود
 •  
 • رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب ، برق ، انرژی ، کاغذ ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی
 •  
 • ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی
 •  
 • آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی
 •  
 • افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی وغیر دولتی
 •  
 • اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری ، استاندارد ملی و .....)
 •  
 • تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز
 •  
 • توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن
 •  
 • ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای غیر عمومی غیر دولتی از طریق خود اظهاری  
 1.