یکشنبه 12 تیر 1401
EN

نظرسنجی

نظرسنجی

لطفا مدرک تحصیلی خود را مشخص فرمایید؟

نحوه برخوردار همکاران را چگونه ارزیابی میفرمائید؟وضعیت اطلاع رسانی شامل(راهنمایی کارکنان،اطلاعیه های تهیه شده، تلفن گویا و ...) را چگونه ارزیابی می کنید؟وضعیت نظم و انضباط کارکنان و حضور آنان در محل کار خویش در هنگام مراجعه را چگونه ارزیابی می کنید؟کدام بخش از قسمتهای سایت مورد توجه شما میباشد؟
ثبت نظر