«بایاری خدا کرونا را شکست خواهیم داد»

با پیوستن به ً#پویش - من - ماسک -میزنم ، # از - خودمان - شروع - کنیم ً یاری گر خادمان دلسوز مدافع سلامت باشیم

دوشنبه 16 تیر 1399
EN

آخرین به روز رسانی 99/04/16

 

آمار بازدید از سایت

سامانه های پرکاربرد کارگزاران زیارتی استان

«با پیوستن به پویش - من - ماسک -میزنم از - خودمان - شروع - کنیم یاری گر خادمان دلسوز مدافع سلامت باشیم»

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت