پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

انتشار گزارشات حج و زیارت البرز

Text/HTML

گزارشات عملکرد در خور شأن زائران و شهروندان ولایی استان البرز در قسمتهای مختلف و مربوط به همان بخش از خدمت انتشار می یابد.

عملکرد عتبات عالیات : از ابتدای سال 1401 تا تاریخ 1401/10/10 تعداد 5780 زائر از استان البرز در قالب 155 کاروان به عتبات عالیات اعزام شده اند.

 

عملکرد حج تمتع: تعداد 460نفر در قالب 4 کاروان در سال 1401 به حج تمتع مشرف شدند که با پایان یافتن کرونا امیدواریم این تعداد در حج تمتع 1402 حداقل دوبرابر شود.

 

لطفاً برای دریافت گزارشات به بخش های مربوطه و اخبار سایت مراجعه فرمائید.

 

به عنوان نمونه:

 

گزارش اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارهاستون خدمات زیارتی/ بخش مجوزهای اعطایی

 

گزارش هزینه کرد سالیانه: قسمت خدمات زیارتی/ بخش امور مالی

 

فهرست مجوزهای اعطایی: ستون خدمات زیارتی/ بخش مجوزهای اعطایی، دفاتر خدمات زیارتی