پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

گواهینامه فنی موتورخانه

Text/HTML

با توکل به خداوند متعال و در راستای جرای ماده  190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوط به صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی، این مدیریت موفق به کسب گواهینامه فنی موتورخانه شده است.