یکشنبه 12 تیر 1401
EN

انتشار گزارشات حج و زیارت البرز

Text/HTML

گزارشات عملکرد به روز و در خور شأن زائران و شهروندان ولایی استان البرز در قسمتهای مختلف و مربوط به همان بخش از خدمت انتشار می یابد.

 

لطفاً برای دریافت گزارشات به بخش های مربوطه و اخبار سایت مراجعه فرمائید.

به عنوان نمونه:

گزارش اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها:ستون خدمات زیارتی/ بخش مجوزهای اعطایی

 

گزارش هزینه کرد سالیانه: قسمت خدمات زیارتی/ بخش امور مالی

 

فهرست مجوزهای اعطایی: ستون خدمات زیارتی/ بخش مجوزهای اعطایی دفاتر زیارتی