ﺳﻪشنبه 25 خرداد 1400
EN

فهرست کاروانها

Text/HTML

با عنایت به لطف الهی و با برنامه ریزیهای انجام شده جهت عملیات حج تمتع سال آتی، در صورتیکه موسم حج تمتع سال 1400 قطعی گردد مشخصات و فهرست کاروانهای حج تمتع استان البرز در همین قسمت به اطلاع شهروندان ولایی استان خواهد رسید.