ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401
EN

Text/HTML

میقات ها در سرزمین عربستان

میقات ها محل هایی هستند که زائران خانه خدا باید لباس احرام را برای مناسک حج تمتع و عمره پوشیده و نباید از این نقاط بدون احرام رد شوند. میقات یعنی محل یا محل هایی که مشخص شده و زائران خانه خدا برای انجام مناسک حج تمتع و عمره در این محله لباس احرام را به تن می کنند. اگر این محل ها را با یک خط فرضی به هم وصل کنیم، منطقه ای مشخص می شود که زائران نباید بدون احرام به آنجا وارد شوند. میقات های احرام در عربستان ۱۰ نقطه است.

مسجد شجره

مسجد شجره در کنار شهر مدینه قرار گرفته و زائرانی که قصد خانه خدا جهت انجام مناسک حج را دارند، در این محل محرم می شوند.

جُحفه

جحفه محلی است بین راه مدینه به مکه به فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمال غربی مکه قرار گرفته است که از جاده اصلی کمی دور می باشد و این میقات محلی است برای حجاجی که از مصر، شمال آفریقا، سوریه، اردن و لبنان زمینی سفر میکنند و زائرانی که از این محل می گذرند. زائران ایران و دیگر کشور ها که وارد فرودگاه جده می شوند و نمی خواهند به مدینه بروند، می توانند در این محل محرم شوند. مسجدی در جحفه وجود دارد که می توان در آن محرم شد.

وادی عقیق

وادی عقیق در شمال مکه و به فاصله ۹۴ کیلومتری از این شهر و میقات زائرانی است که از عراق و نجد از این محل می گذرند. این میقات دارای سه قسمت است که قسنت اول آن مسلخ، دومی غمره، سومی ذات عرق نامیده می شوند. گرچه بهتر است در قسمت اول این میقات که مسلخ نامیده می شود، محرم شد ولی زائران می توانند در هر سه قسمت محرم شوند.

قرن المنازل

این میقات نزدیک طائف و در ۹۴ کیلومتری جنوب مکه واقع شده است.

یَلَملم

یلملم نام تپه ای است در منطقه جنوب غربی مکه (تقریبا در ۸۴ کیلومتری) آن قرار دارد. این محل میقات زائرانی است که از جنوب شبه جزیره عربستان مثل یمن راهی مکه می شوند.

میقات ها در مکه مکرمه

شهر مکه

شهر مکه میقات برای حج تمتع می باشد. این بدین معنی است که زائران لباس احرام را که اولین عمل برای رفتن به عرفات پس از انجام عمره از شهر مکه است می پوشند. هیچگونه فرقی بین محل های مختلف مکه برای محرم شدن نیست. زائران می توانند در هر نقطه از این شهر محرم شوند. امروزه مکه توسعه یافته و این توسعه حتی از مسجد تنعیم نیز گذشته که نزدیکترین محدوده حرام است.

دویره الاهل

میقات اشخاصی که خانه آنها به حرم نزدیکتر از میقات می باشد، خانه خود آنها میقات است ولی بهتر است که آنها به یکی دیگر از میقات ها رفته و محرم شوند.

جعرانه

جعرانه مکانی است در پایان حرم بین طائف و مکه و مردم مکه و آنها که مدت دو سال یا بیشتر در این مکان زندگی کرده اند، باید لباس احرام را از نظر احتیاط در این مکان بپوشند. زائرانی که از یکی از این میقات ها نمی گذرند می توانند در زمانی که به موازی یکی از میقات ها می رسند محرم شوند.

هیچگونه فرقی بین محل هایی که به صورت موازی با میقات ها هستند وجود ندارد، صحرا یا دریا یا هوا؛ بنابراین اگر زائری در هواپیما و از محلی به صورت موازی با میقات هاست می گذرد او می تواند در آن مکان محرم شود و بلافاصله لبیک بگوید.

اَدْنی الحَل

ادنی الحل به معنی اولین نقطه در خارج حرم است و این میقات افرادی است که عمره خود را انجام می دهند.

بهتر است که زایران در یکی از این سه نقطه محرم شوند:

حدیبیه یا جعرانه یا تنعیم که بین مردم مکه برای عمره مفرده معروف است. آنهایی که از جده جهت عمره مفرده به مکه می روند می توانند در حدیبیه که ۱۷ کیلومتر از مکه فاصله دارد و دورترین مرز مکه می باشد، محرم شوند.