مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 01 شهریور 1393

تلاش ریاست سازمان جهت عدم تاخیر پروازها

آقای مهندس اوحدی همچنین  به وضعیت پروازهای حجاج اشاره کرد و افزود : سال گذشته متوسط تاخیر پروازها به زیر 10 دقیقه رسید که امسال نیز سعی خواهیم کرد این مقدار نیز کاهش یابد  .اوحدی اولویت سازمان حج و زیارت را امنیت و سلامت زائران برشمرد و ویژگی حج امسال را  هماهنگی و برنامه ریزی به موقع برای این سفر برشمرد.اوحدی تاکید کرد هماهنگی های مربوط به نام نویسی کاوان های حج سال 93 در 25 اسفند ماه سال گذشته تکمیل شد و ظرفیت تمام کاروانها تکمیل گردید که این امر به ساماندهی مراحل بعدی کارهای مربوطه خیلی کمک کرد.