مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 24 اسفند 1396

برگزاری همایش مدیران عتبات اعزامهای نوروزی استان البرز

همایش مدیران عتبات اعزامهای نوروزی استان البرز پنجشنبه 96/12/24در سالن آمفی تأتر حج وزیارت برگزار شد .