مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 21 آذر 1393

دومين همايش عمره استان البرز برگزار شد

دومین همایش زائرین عمره استان البرز از ساعت 14 روزپنج شنبه مورخ 20/09/93 در محل مهديه كرج برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی حج وزیارت استان البرز  سید مرتضــی حسینــی ضمــن خیــر مقدم به میهمانان خداوند وزائـــران بیت الله الحرام ، ابراز امیدواری کرد زائرین باتوجه به اهمیت جلسات آموزشی ،بهره کافی و وافی را از جلسات آموزشی درراستای استفاده از سفر معنوی عمره مفرده ببرند.

مدیرحج وزیارت استان البرز افزود: دوجلسه آموزشی توسط کاروان تدارک دیده شده است ودرآن جلسات زائرین با آخرین مقررات عربستان ومناسک عملی عمره مفرده آشنا می شوند تا زائرین بتوانند بدون اضطراب اعمال خود را انجام دهند.

ایشان توصیه کرد: زائرین کتب ونشریاتی که توسط موسسه نشر مشعر زیر نظر بعثه مقام معظم رهبری تهیه وتدارک دیده شده را بادقت ازهم اکنون مطالعه وبهره ببرند.

 وی درخصوص مواد مخدر گفت: درموسم عمره سال گذشته تعدادی از زائرین بخاطر حمل موادمخدر درفرودگاههای عربستان دستگیر شده اند. واین یک خاطره تلخ برای زائر،خانواده وحتی دیگر هم کاروانیان ایشان می باشد. درصورتیکه شخصی درفرودگاه دستگیر شود از رفتن به سفر اودرسالجاری ممانعت می شود و گذرنامه آن شخص جهت ابطال به سفارت ارسال می شود. سید مرتضی حسینی درادامه درخصوص رعایت پوشش وحجاب اسلامی اظهار داشت: زائرین معزز که بعنوان سفیران جمهوری اسلامی ایران هستند می بایست پوشش اسلامی را داشته باشند وحجاب برتر برای خانم ها چادر است وی درادامه دیگر نکات حائز اهمیت وضروری این سفررا بیان داشت.

 درادامه همایش حجت الاسلام والمسلمین سلطاني از روحانیون حج تمتع وعمره استان طی بیاناتی ابراز داشت: سفری که درپیش دارید قالبی دارد وقلبی دارد و قالب آن اعمال مناسک است واعمال حج وعمره یک محتوی ودرون هم دارد. (واتموالحج والعمره لله) اولین نکته این است که تمام اجزای حج وعمره را بجا آورید این یک عملی است که وارد شدن آن بدست شماست ولی خارج شدن آن به دست شمانیست، وبرای اینکه از این عمل بدرستی خارج شوید وبااطمینان به انجام برسانید دقیقاً سخنان واعمال روحانی کاروان را جامعه عمل بپوشانید.

 اعمال حج وعمره را لله انجام دهید اهداف واغراض دیگر نداشته باشید، وتمام اعمال عمره را قربه الی الله انجام دهید، درروایات فرموده اند عمره حج اصغر است.

ایشان درادامه ، همراه با زائرین ملبس به لباس احرام مناسک نمادين عمره مفرده را برگزار نمودند.