مدیریت حج و زیارت استان البرز

تاریخ: 06 اسفند 1398

ثبت نام قطعی در کاروان های نوروزی عتبات به یکشنبه آینده موکول شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حج وزیارت ، محمد آزاد اظهار کرد: ثبت نام قطعی برای کاروان های نوروزی عتبات عالیات که قرار بود امروز سه شنبه ششم اسفند ماه انجام بگیرد و اولویت های انتخاب شده به ترتیب در کاروانها ثبت نام کنند به هفته آینده موکول شد.

وی افزود: نام نویسی بر اساس اولویت هایی که قرار بود روز سه شنبه ششم اسفند ثبت نام کنند انجام می گیرد و تغییری در این زمینه رخ نخواهد داد و تنها روز ثبت نام قطعی تغییر یافته است